XIX Krajowa Konferencja Automatyki (KKA 2017) – AGH Kraków 

Organizatorem KKA 2017 była Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej, WEAIiIB- AGH w Krakowie. Krajowa Konferencja Automatyki (KKA) jest organizowana od roku 1958 co 3 lata i jest ona najważniejszą konferencją dotyczącą tematyki automatyki i robotyki podczas której wszystkie ośrodki naukowe w Polsce mają okazję zaprezentować swoje badania i osiągnięcia. W KKA 2017 uczestniczyli również goście z zagranicy. Referaty wygłaszano w języku angielskim lub polskim. Gościem specjalnym był Prof. Roberto Triggiani (University of Virginia), specjalista z teorii sterowania układami nieskończenie wymiarowymi. W konferencji uczestniczyły liczne grupy studentów i doktorantów i to nie tylko z AGH.

Patronat nad Konferencją objęły: Komitet Automatyki i Robotyki PAN, Komisja Nauk Technicznych PAU. Patronat Honorowy: Prof. Tadeusz Słomka, Rektor AGH.

Krajowa Konferencja Automatyki (KKA 2017) odbyła się w dniach 18-21 czerwca 2017 w pomieszczeniach Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH w Krakowie. Uroczyste otwarcie nastąpiło w Auli AGH 19.06.2017. Otwarcia dokonał Rektor AGH ds. nauki Prof.Andrzej Pach. Gości powitał Prof. Józef Korbicz, Przewodniczacy KAiR-PAN. W sesji otwarcia referat wygłosił Prof. Tadeusz Kaczorek, omawiając sylwetki Seniorów polskiej automatyki: Prof. Władysława Findeisena (Pol. Warszawska) i Prof. Henryka Góreckiego (AGH Kraków).

Na konferencję zarejestrowało się 366 autorów, zgłoszono 170 artykułów. W wyniku procesu recenzji opublikowano 83 artykuły wygłoszono 82 referaty w tym 4 referaty plenarne (w nastepujacej kolejności):

  1. Irena Lasiecka (Department of Mathematical Sciences University of Memphis): “How to eliminate flutter in flow structure interactions”.
  2. Dmitry A. Novikov (Institute of Control Sciences, Moscow): “Cybernetics 2.0: Modern Challenges and Perspectives”.
  3. Paweł Skruch (KAiIB-AGH-Kraków): „Systemy sterowania w samochodach częściowo i w pełni zautomatyzowanych”.
  4. Teresa Zielinska (Institute of Aeronautics and Applied Mechanics , Politechnika Warszawska) : „Doświadczenia wynikające z kształcenia studentów międzynarodowych w zakresie robotyki”.

Liczba zarejestrowanych i potwierdzonych (lista z podpisami) uczestników KKA 2017 w Krakowie wyniosła ostatecznie 114 osób. Szczegóły programu: http://kka2017.kaib.agh.edu.pl/

W dniu 20.06.2017 odbył się ciekawy panel dyskusyjny „Biznes dla nauki – nauka dla biznesu w dobie Przemysłu 4.0“ z przedstawicielami firm: Delphi, ASTOR i Grupa Azoty.

Prace zakwalifikowane w wyniku procesu recenzji zostały opublikowane w nastepujacej książce:
Trends in Advanced Intelligent Control, Optimization and Automation. Proceedings of KKA 2017—The 19th Polish Control Conference, Kraków, Poland, June 18–21, 2017. Editors: Mitkowski, W., Kacprzyk, J., Oprzędkiewicz, K., Skruch, P. (Eds.). Springer 2017, pp.1-888.

Podczas trwania konferencji odbyło się kilka spotkań o różnym charakterze. W niedzielę 18.06.2017 w godzinach wieczornych spotkanie towarzyskie w Centrum Energetyki AGH. W dniu 19.06.2017 zwiedzano Kraków i podziemia Rynku. W dniu 20.06.2017 odbyła się uroczysta kolacja i spotkanie towarzyskie.

Prof. Wojciech Mitkowski
Katedra AiIB-AGH
Przew. Komitetu Organizacyjnego KKA 2017
sobota, 1 lipca 2017

Uczestnicy KKA 2017 na AGH w Krakowie Uczestnicy KKA 2017 na AGH w Krakowie
Fot. Szczepan Mrówka
Uczestnicy KKA 2017 na AGH w Krakowie Obrady KKA 2017 na AGH w Krakowie
Fot. Szczepan Mrówka
Uczestnicy KKA 2017 na AGH w Krakowie Przemawia Prof. Józef Korbicz
Fot. Szczepan Mrówka
Uczestnicy KKA 2017 na AGH w Krakowie Sesja otwarcia
Fot. Szczepan Mrówka
Uczestnicy KKA 2017 na AGH w Krakowie Podziękowanie dla Prof. Tadeusza Kaczorka za wstępny wykład
Fot. Szczepan Mrówka
Uczestnicy KKA 2017 na AGH w Krakowie Sesja otwarcia
Fot. Szczepan Mrówka
Uczestnicy KKA 2017 na AGH w Krakowie Prof. Novikov
Fot. Szczepan Mrówka
Uczestnicy KKA 2017 na AGH w Krakowie Panel dyskusyjny
Fot. Szczepan Mrówka
Uczestnicy KKA 2017 na AGH w Krakowie Obrady KKA 2017 na AGH w Krakowie
Fot. Szczepan Mrówka