XIX Krajowa Konferencja Automatyki (KKA 2017) – AGH Kraków

Organizatorem KKA 2017 była Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej, WEAIiIB- AGH w Krakowie. Krajowa Konferencja Automatyki (KKA) jest organizowana od roku 1958 co 3 lata i jest ona najważniejszą konferencją dotyczącą tematyki automatyki i robotyki podczas której wszystkie ośrodki naukowe w Polsce mają okazję zaprezentować swoje badania i osiągnięcia. W KKA 2017 uczestniczyli również goście z zagranicy. Referaty wygłaszano w języku angielskim lub polskim. Gościem specjalnym był Prof. Roberto Triggiani (University of Virginia), specjalista z teorii sterowania układami nieskończenie wymiarowymi. W konferencji uczestniczyły liczne grupy studentów i doktorantów i to nie tylko z AGH. 

Dzień pierwszy 19.06.2017

Dzień drugi 20.06.2017

Dzień trzeci 21.06.2017