Instrukcja formatowania tekstu

Referaty należy przygotować w języku angielskim natomiast można wygłosić je w języku polskim lub angielskim. Planowany jest druk przyjętych i wygłoszonych referatów w wydawnictwie Springer. Objętość pracy 6-10 stron (formatka Springera):

Zalecane jest aby wszystkie wykresy, ilustracje przygotowane były w odcieniach szarości, gdyż w przypadku kolorów będą one i tak konwertowane do odcieni szarości, a jakość takiej konwersji nie zawsze będzie gwarantowała dobrą czytelność.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby stron pracy, za każdą dodatkową stronę będzie pobierana opłata (150 PLN za każdą dodatkową stronę).

Gotowe prace (w formacie PDF) należy przesyłać za pośrednictwem systemu EasyChair.

Nieprzekraczalny termin nadsyłania artykułów to 15 stycznia 2017.

Prace przesłane po tym terminie i zaakceptowane przez recenzentów będą mogły być wygłoszone jako referat na konferencji.