Instrukcja dla recenzentów

W celu zalogowania do systemu należy wejść na stronę easychair.org i wypełnić formularz logowania. Ważne by konto na które się logujemy było powiązane z kontem mailowym na który dostarczono zaproszenie do PC.

Następnie  z okna jak poniżej należy odszukać konferencję PCC2017/KKA 2017 i wejść do systemu jako PC memeber.

Po wykonaniu te operacji powinno wyświetlić się okno:

Na zielono oznaczono listę artykułów które zostały przeznaczone do recenzji. Wybierając pozycję menu Reviews (oznaczoną na czerwono) -> My papers  przechodzimy do zarządzania recenzjami. Formularz ma następującą formę:

Wciskając ikonę folderu w kolumnie paper (oznaczono na zielono) możemy pobrać artykuł. Jeżeli pole paper przy artykule jest puste oznacza to, że autor nie wprowadził artykułu do systemu. W celu wykonania recenzji wybieramy ikonę "+" w kolumnie add new review. Po jej naciśnięciu pojawi się formularz recenzji który należy uzupełnić.

 

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z administratorem systemu Waldemarem Bauerem .