Opłaty


 

Normalnie

Obniżona

(płatność do 15.04.2017)

Standardowa 1400 PLN 1200 PLN
Doktorant 1200 PLN 1000 PLN
Student 1000 PLN 800 PLN
Student (bez udziału w imprezach) 800 PLN 700 PLN

 

Opłaty z konferencji zwolnione są z VAT.

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, udział w sesjach, przerwy kawowe, posiłki, udział w uroczystym bankiecie, imprezę kulturalną.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby stron pracy, za każdą dodatkową stronę będzie pobierana opłata (150 PLN za każdą dodatkową stronę).

W przypadku kiedy uczestnik Konferencji wygłasza więcej niż jeden referat opłata konferencyjna jest powiększana o 600 PLN.

Uczestniczy chcący otrzymać fakturę VAT proszeni są o wysłanie danych do faktury za pomocą formularza (link).

Dane do przelewu

Odbiorca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej

Adres:
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Bank:
Bank Pekao S.A. O/Kraków
Konto: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
Wpłata tytułem: Konferencja KKA 2017, subkonto 720.120.4440, [Imię i nazwisko uczestnika]