Referaty plenarne

Born in 1970. Dr. Sci. (Eng.), Prof., corresponding member of the Russian Academy of Sciences. Director of Trapeznikov Institute of Control Sciences of the Russian Academy of Sciences, and head of Control Sciences Department at Moscow Institute of Physics and Technology.

Author of over 500 scientific publications on cybernetics, theory of control for interdisciplinary systems, methodology, systems analysis, game theory, decision-making, project management and control mechanisms for organizational and socioeconomic systems.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.mtas.ru.

Dr hab. inż. Paweł Skruch jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, na którym w 2001 r. ukończył studia magisterskie. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka uzyskał z wyróżnieniem w 2006 r., a stopień doktora habilitowanego w tej samej dyscyplinie naukowej uzyskał w roku 2016. Obecnie jest pracownikiem Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej na stanowisku adiunkta i członkiem Zespołu Systemów Dynamicznych i Teorii Sterowania kierowanego przez prof. dr. hab. inż. Wojciecha Mitkowskiego. Dodatkowo, dr hab. inż. Paweł Skruch kieruje Działem Badań i Rozwoju w Centrum Technicznym Delphi w Krakowie, który zajmuje się algorytmami sterowania dla systemów aktywnego bezpieczeństwa, systemów wspomagania kierowcy oraz pojazdów autonomicznych. Dr hab. inż. Paweł Skruch razem z dr. inż. Markiem Długoszem byli w roku 2014 inicjatorami utworzenia laboratorium pojazdów autonomicznych AGH-Delphi. Od 2014 sprawują oni również opiekę nad kołem naukowym INTEGRA. Ponadto, dr hab. inż. Paweł Skruch jest członkiem Rady Fundacji Inżynierii Systemów oraz regularnym członkiem polskiego oddziału organizacji INCOSE. Jest on autorem i współautorem 2 monografii oraz ponad 80 prac naukowych (11 rozdziałów w książkach o charakterze monograficznym, 26 artykułów w czasopismach, 52 referatów konferencyjnych). Był on także opiekunem 23 prac magisterskich i 21 prac inżynierskich. Zainteresowania naukowe dr. hab. inż. Pawła Skrucha dotyczą teorii sterowania, systemów dynamicznych, automatyki pojazdowej, modelowania i symulacji komputerowej oraz teorii testowania i weryfikacji systemów automatyki.

Teresa Zielińska uzyskała stopień magistra  na Wydziale  Elektroniki Politechniki Warszawskiej w specjalności automatyka.  Stopień doktora   został jej nadany przez Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa   tej samej uczelni, przedmiotem rozprawy doktorskiej były badania  dotyczące  maszyn kroczących. Habilitację (za badania na biologicznie inspirowanymi metodami sterowania w robotyce) uzyskała w roku 1995  w zakresie bio-cybernetyki  na podstawie decyzji Rady Naukowej  Instytutu Biocybernetyki PAN.  Od 2005   Teresa Zielinska posiada  tytuł profesora.  Od 2008 kieruje ona  programem  EMARO+ (European Master on Advanced Robotics) . T. Zielinska jest    Senior Member  IEEE  oraz  pełni funkcję  Secretary General międzynarodowej federacji IFToMM. Jest członkiem komitetów redakcyjnych kilku czasopism międzynarodowych  z zakresu robotyki. Teresa Zielinska brała udział w pracach badawczych na uczelniach w kilku krajach. Prowadziła prace w zakresie  sterowania manipulatorami podatnymi (Włochy), opracowała  nowy typ czujnika dotykowego (wielka Brytania), opracowała  system sterowania dla zespołu autonomicznych robotów kroczących (Sungapur),  badała metody sterowania  robotami humanoidalnymi (Stany Zjednoczone). Była także profesorem wizytującym  na uczelniach w Japonii, Chinach i Australii prowadząc seminaria i wykłady dla studentów i pracowników. Obecny obszar zainteresowań Teresy Zielińskiej to nowoczesna robotyka w tym roboty humanoidalne i współdziałanie robotów z człowiekiem. Bierze ona w kilku projektach  poświęconych  międzynarodowemu kształceniu. Jest autorka  lub współautorka ponad 250 publikacji.

Irena Lasiecka- Distinguished University Professor and Chair of the Department of Mathematical Sciences University of Memphis since 2013. Previously Commonwealth Professor of Mathematics at the University of Virginia. Fellow of the AMS (American Mathematical Society ) since 2015 and IEEE Fellow since 2005. Winner of 2011 SIAM W.T. Idalia Reed Reid Prize for contribution to the area of control theory and di erential equations.

ISI's Highly cited researcher with over 11,000 citations on Google Scholar and over 5000 citations on MathSCNet and Web of Science. Has authored and co-authored 10 books-monographs and over 350 research papers published in prime .Her research in the area of control theory and optimization of distributed parameter systems (PDE's) has been continuously supported by the National Science Foundation (NSF) and also by AFOSR Oce of Sponsored Research, ARMY Research Oce and NASA. Frequently invited plenary speaker at the main conferences organized by SIAM, AMS (American Mathematical Society), IFIP (International Federation of Information Processing), IEEE, AIMS (American Institute of Mathematical Sciences). Delivered cycles of Lectures for Postdocs and Young Researachers organized by CBMS-NSF-SIAM, Oberwolfach Institute, ISSA (Trieste Italy), CNR (Italy) etc. Mentored and advised over 25 PhD students and 15 Postdoctoral students who now occupy prime positions in Academia and Research Labs internationally.

Professional activities include Charimanship of TC7 Committee on Modeling and Optimization in IFIP (2001-2008), US Representative to IFIP, Member of the Nominating Commiitee for : the Kyoto Prize ( Innamori Foundation), The Japan Prize in Science and Technology , SIAM Rreid Prize. Member of Scienti c Panels at NSF (National Science Foundation), AFOSR, CBMS, SIAM, IFIP, IMACS. Editor in Chief (with R. Temam and H. Pham ) of Applied Mathematics and Optimization , AMO , and (with A. Haraux) ECT-Evolution Equations and Control Theory. On Editorial boards of over 20 research journals in the area of control theory, analysis and applied mathematics.