Tematyka konferencji

 • teoretyczne podstawy projektowania systemów automatycznego sterowania
 • analiza systemowa oraz jej zastosowania techniczne i nietechniczne
 • badania operacyjne w automatyce
 • inżynieria wiedzy, sztuczna inteligencja, systemy ekspertowe w automatyce i technice systemów
 • komputerowe systemy automatyki
 • automatyzacja, robotyzacja i elastyczne systemy produkcyjne
 • podstawy robotyki
 • pojazdy automatyczne i autonomiczne
 • modelowanie, planowanie ruchu i sterowanie robotów
 • roboty nieholonomiczne
 • percepcja i interakcje człowiek-robot roboty
 • inteligentne układy wielorobotowe
 • zastosowania robotyki robotyzacja
 • procesów przemysłowych
 • problemy projektowania, konstrukcji i eksploatacji systemów automatyki
 • praktyczne przykłady realizacji systemów automatyzacji
 • systemy mechatroniczne
 • płynowe urządzenia automatyki
 • systemy kształcenia w automatyce