Ważne daty

  • 30 listopad 2016: wstępne zgłoszenia w formie krótkie streszczenia (ok. 200 słów). - przedłużony termin!
  • 15 stycznia 2017: nadsyłanie pełnych tekstów referatów.
  • 18-21 czerwca 2017: spotkanie na konferencji na WEAIiIB w Krakowie.